Reparatieresultaten 2018

Gezellige drukte aan een van de tafels

Ik had u de cijfers beloofd van de resultaten van 2018:

Aantal openingsdagen: 10
Vrijwilligers in actie: 130
Aantal reparaties: 273
waarvan: kleding 26
fietsen 44
hout 1
computer e.d. 21
elektronisch 129
diversen 52
Resultaat:
gerepareerd 169
advies 56
niet te maken 48

Wij zijn tevreden met deze resultaten en hopelijk kunnen we dit het komend jaar ook
weer waarmaken.

We zoeken versterking

Het wordt door fabrikanten steeds moeilijker gemaakt om apparaten open te maken zonder veel te beschadigen. Toch willen de vrljwilligers dit blijven proberen, maar omdat het meer tijd kost, zijn we op zoek naar versterking van ons vrijwilligersbestand. Met name hebben we graag mensen die willen proberen om audioapparatuur te repareren, Maar we zoeken ook enkele mensen die op andere terreinen willen werken. Wilt u meer weten stuur dan even een mail naar wilmavdheijde@hotmail.com of kom langs voor een praatje tijdens openingsuren.

Openingstijden

U kunt uw spullen aanbieden tot 13.30 uur. Soms moet u even wachten, maar daarvoor hebben wij een kopje koffiee of thee voor u. Hopelijk tot ziens, hetzij als nieuwe vrijwilliger, hetzij als bezoeker met een reparatievraag.