SIRE campagne – waardeer het, repareer het – van start

Een nieuwe campagne van SIRE moet mensen motiveren om kapotte spullen vaker te (laten) repareren. Onder het motto ‘Waardeer het, repareer het’ vraagt de Stichting Ideële Reclame de komende maanden aandacht voor de leuke en goede kanten van repareren.

Repareerhet.nl
Op de website Repareerhet.nl kunnen bezoekers aangeven wat ze willen repareren en hoe ze dat willen doen: zelf, samen of laten doen door een professionele reparateur. De site wijst vervolgens de weg naar de mogelijkheden. Onder ‘samen doen’ zijn alle Repair Cafés in Nederland te vinden.

Nieuw product goedkoper dan reparatie
Onderzoek door SIRE geeft aan dat mensen het zonde vinden om kapotte spullen weg te gooien. Toch doen ze het, bijvoorbeeld omdat een nieuw product vaak goedkoper is dan reparatie door een professionele reparateur.

“Dat moet dan ook dringend veranderen”, reageert Martine Postma, directeur van Repair Café International. “Nederland wil een circulaire economie worden, waarin grondstoffen behouden blijven en telkens opnieuw worden gebruikt. In zo’n economie moet reparatie worden gestimuleerd in plaats van ontmoedigd, zoals nu. Het moet aantrekkelijker zijn dan nieuwe spullen kopen: goedkoper, leuker, breder beschikbaar.”

Meer keus in reparatiemogelijkheden
De aanhoudende groei van het aantal Repair Cafés ziet Martine als een teken dat meer mensen er zo over denken. En dat de tijd rijp is voor maatregelen om de nodige veranderingen voor elkaar te krijgen. “Repair Cafés zijn een stap in de goeie richting”, aldus Martine. “Maar met alléén Repair Cafés zijn we er nog niet. Deze vrijwilligersinitiatieven zijn vaak maar één keer per maand open. Repareren wordt pas echt een alternatief voor weggooien en nieuw kopen als je elke dag ergens terecht kunt. En als er voldoende keus is.”

Keuzes aantrekkelijker maken
Repair Café International is blij met de SIRE-campagne. Martine: “Die geeft een goed overzicht van de verschillende keuzes die er zijn. Nu gaat het erom dat die keuzes voor meer mensen aantrekkelijk worden. Dat moet gebeuren via wetgeving. Zelf repareren wordt bijvoorbeeld aantrekkelijker als bedrijven verplicht zijn reparatiehandleidingen openbaar te maken. Reparatie door een professional wordt aantrekkelijker als het goedkoper is, doordat er geen of minder btw op reparatiewerk zit. Dat soort maatregelen hebben we nodig om te komen tot een circulaire economie.”