Onderdeel vervangen is de populairste handeling

Een onderdeel vervangen. Dat is de handeling die Repair Café-reparateurs het vaakst uitvoeren om een kapot voorwerp te herstellen. De op één na populairste handeling is schoonmaken, gevolgd door een naadje stikken. Dat blijkt uit de nieuwste analyse van de RepairMonitor, de online tool voor dataverzameling in het Repair Cafés wereldwijd.

‘Magic touch’ van de reparateur is soms al voldoende

In de RepairMonitor geven Repair Café-vrijwilligers aan of een reparatie is gelukt. Als het antwoord ‘ja’ is, kunnen ze vervolgens ook invullen wat ze hebben gedaan om het voorwerp te repareren. Lijmen, solderen, smeren en slijpen zijn eveneens populaire handelingen. Soms blijkt een voorwerp niet stuk te zijn of is het genoeg om uitleg te geven over het gebruik of het onderhoud. In een enkel geval is de ‘magic touch’ van de reparateur voldoende, zie bovenstaande woordwolk.

Lees alles over de Repair Monitor op de landelijke site.

Alle Repair Cafés weer volop in bedrijf

In 2023 zijn er 10 Repair Cafés actief in de gemeente Nijmegen. Kom gerust eens langs met je kapotte spullen, dan kijken we samen of we ze kunnen redden van de afvalberg. Een bezoek aan het Repair Café is gratis, we vragen slechts een kleine bijdrage voor onze onkosten. Voor onderdelen rekenen we de kostprijs.

Kijk voor datums en tijden in de agenda in de rechterkolom van deze pagina.

15 Oktober: International Repair Day

Zaterdag 15 oktober 2022 is het International Repair Day. Repareren krijgt steeds meer aandacht. Dat is goed, want repareren is meestal beter voor het milieu omdat er zo minder energie en grondstoffen nodig zijn voor nieuwe producten.
Lees de visie van 4 experts op repareren bij Milieu Centraal