zaterdag 26 mei is er weer een Repair café in De Ster

ln het Wijkvoorzieningenhart De Ster aan de Queenstraat 37b in Lent wordt op zaterdag 26 mei van 14.00 uur tot 16.30 uur weer een Repair Café gehouden.

ln het Repair Café kan men terecht voor kleine reparaties van elektrische apparaten, kleine meubels, houten voorwerpen, speelgoed, fietsen, tuingereedschap, computers en printers. Ook kan men hier terecht voor naai- en verstelwerk aan kleding. Het is de bedoeling dat men meekijkt met de reparatie of deze onder deskundige begeleiding zelf uitvoert. Gereedschappen en materialen zijn aanwezig. De reparatie wordt gratis uitgevoerd, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Wat we NIET doen is: bij u thuis ondersteuning verlenen bij computerproblemen etc. Dat zijn géén reparaties en daar moet u bijv. bij www.Studenaanthuis.nl zijn.

Voor meer informatie www.repaircafenijmegen/noord/

Repaircafe van 27 januari in De Ster was toch nog een succes.

Hoewel het afgelopen zaterdag langzaam op gang kwam, zijn er toch nog 16 te repareren items aangeboden. Hiervan hebben we het merendeel kunnen redden.

De volgende keer moeten we eerder reclame maken voor het Repair Café. Nu was er geen enkele aankondiging in de pers gekomen.

Let op: Wij zijn nog steeds op zoek naar iemand die de PR kan verzorgen voor het Repair café in Nijmegen-Noord.

U kunt zich altijd via onze website aanmelden.

Rustig begin na de vakantie

Het nieuwe Repaircafé_seizoen is weer gestart op 23 september in De Ster.

Onze vrijwillige reparateurs namen weer naar tevredenheid elektronica (senseo-apparaten tot versterkers), kapotte kleding en defecte gebruiksartikelen onder handen.

Van de 25 reparaties werden er 20 met succes afgerond. Van de overige spullen moesten we helaas afscheid nemen. Sommige artikelen kunnen nog worden hergebruikt.

Succesvol Repair Cafe juni 2017 in De Klif

Zaterdag 24 juni was het een zeer goed bezocht Repair Cafe in De Klif. Zelfs is het in tijd wat uitgelopen. Maar het was zeer succesvol. Zeker 90 tot 95% van de problemen hebben we samen met de bezoekers kunnen oplossen. Dat varieerde van een Senseo-apparaat van een bezoeker uit Groesbeek, tot keyboard, B&O geluidsapparatuur, dimmer van een lamp of een heggeschaar tot naaimachine. Van alles kwam er aan bod deze middag.

Al met al gaan we met een tevreden gevoel in vakantieperiode in. In juli en augustus zijn er géén Repair cafe’s in Nijmegen-noord.

De eerst volgende is op zaterdag 23 september in De Ster in Lent